מילות השיר:
אתה קל עושה פלא הודעת בעמים עוזך
קול רעמך בגלגל האירו ברקים תבל רגזה ותרעש הארץ