מילות השיר:
ישישו וישמחו בך כל מבקשיך ויאמרו תמיד יגדל אלקים אוהבי ישועתך.