מילות השיר:
ותשלים משאלין דליבאי וליבא דכל עמך ישראל לטב ולחיים ולשלם