מילות השיר:
כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא. ועמך כולם צדיקים