מילות השיר:
פתח ליבי בתורתך ואחרי מצוותיך תרדוף נפשי
פזמון:
עשה למען שמך עשה למען ימינך