מילות השיר:
אם אשכחך ירושלים תשכח ימיני.
תדבק לשוני לחיכי אם לא אזכרכי,
אם לא אעלה את ירושלים על ראש שמחתי