מילות השיר:
יושב אני עכשיו לבד
לא תמיד גם יש לי זמן
אם תתן לי לדבר
לומר מילה על המצב
צריך להתפלל
כי השם איתנו כל הזמן

והשמיים נמצאים תמיד מעל
גם גלי הים הם לא יזוזו לעולם
אנחנו כאן חולפים כמו ענן
לא יודעים לאן
טובעים במרוץ הזמן

אם תתן לי לומר כמה מילים קטנות
כמה מילים יפות לדבר איתך
אם תתן לי לומר כמה מילים יפות
כמה מילים קטנות לדבר איתך

מביט אני אל העבר וקצת על המחר
איך הכל שונה עכשיו

ומי יודע מה יהיה צריך להתפלל
כי השם איתנו כל הזמן
והשמיים נמצאים תמיד מעל
גם גלי הים הם לא יזוזו לעולם
ואלוקים שומע כל התפילות
נותן גם תקוות עלי אדמה

אם תתן לי לומר כמה מילים קטנות
כמה מילים יפות לדבר איתך
אם תתן לי לומר כמה מילים יפות
כמה מילים קטנות לדבר איתך

רק תן לי להגיד לך תודה
מסתכל על השמיים על הבריאה
ולדעת שאתה עומד אחרי כל פעולה
אלוקים אני אומר לך תודה!

אם תתן לי לומר כמה מילים קטנות
כמה מילים יפות
לדבר איתך...