מילות השיר:
בכה תבכה בלילה ודמעותיה על לחיה
אין לה מנחם מכל אוהביה
כל רודפיה ישיגוה בין המצרים

על זה היה דוה לבינו
על אלה חשכו עינינו
על הר ציון ששומם
שועלים הילכו בו
למה לנצח תשכחנו
תעזבנו לאורך ימים
השיבנו ה' אלייך ונשובה
חדש ימינו כקדם