מילות השיר:
הסתכל בשלושה דברים ואין אתה בא לידי עברה דע דע דע דע מה למעלה ממך עין רואה ואזן שומעת וכל מעשיך בספר נכתבים