מילות השיר:
את קרית מלך את עיר דוד רבוצה בגאיות הרים לך סביב למולך שרנו התפללנו תמיד
בקיץ בסתיו בחורף ובאביב

את עיר הנצח בקור ובשרב את עיר האתמול היום והמחר
על הר הבית וכותל המערב
העיר אשר הקל לעמו בחר

פזמון:
ירושלם הודך סוער אך גם שלו עיר התקווה לעם אשר אותך אוהב אור וקדושה כל יהודי ממך שואב ירושלם יופיך כובש, כובש את הלב

בלב ליבך מקום מקדש הקל ועמים רבים למראך ליבם הולם אך אין כאהבה וכשבועת ישראל תשכח ימיני אם אשכחך ירושלם

ירושלם...