מילות השיר:
כי את כל הארץ אשר אתה רואה
לך אתננה ולזרעך עד עולם...

לך אתן את הארץ הזאת, וברך כל מיני תבואתה לטובה ותן ברכה על פני האדמה...