מילות השיר:
מול שלהבת אור עומדת מרעידה את לבבי
באור של אמונה ובעיניי דמעה חמה
קטנה אני לפניך מה זכותי לבקש
אני בתך בת של מלך
עם תפילה גדולה בלב.

אנא ריבון העולמים אליך מתפללת
זכני לגדל בנים העוסקים בתורתך
כי הם בניך אהובים, ברכם במצוותיך
תחינתי בעת הזאת,
האר להם בדרך.

מול שלהבת אור עומדת מרעידה את לבבי
באור של אמונה ובעיניי דמעה חמה
קטנה אני לפניך מה זכותי לבקש
אני בתך בת של מלך
עם תפילה גדולה בלב.

אנא ריבון העולמים אליך מתפללת
זכני לגדל בנים, העוסקים בתורתך
כי הם בניך אהובים, ברכם במצוותיך
תחינתי בעת הזאת,
האר להם בדרך.

אנא ריבון העולמים...