מילות השיר:
שמח תשמח רעים האהובים, כשמחך יצירך בגן עדן מקדם

הגיע אלינו עת רקוד רקוד
ונשמח כולנו עוד ועוד
הגיע אלינו עת רקוד רקוד
יעמוד יעמוד
לרקוד רקוד
ונגל מאוד
לשמח חתן וכלה

מיטן כח השמחה
מ'בעט אלץ אויס
מיט א טענצלע
עס ברענגט עס ארויס