מילות השיר:
יענך השם ביום צרה
ישגבך שם אלוקי יעקב
ישלח עזרך מקודש
ומציון יסעדך
יזכור כל מנחתך
ועולתך ידשנה סלה
יתן לך כלבבך וכל עצתך ימלא