מילות השיר:
כי אתה שומע תפילת כל פה עמך ישראל ברחמים
ברוך אתה ה' שומע תפילה