מילות השיר:
מה רבו מעשיך ה'
כולם בחכמה עשית
מלאה הארץ קניינך