מילות השיר:
איתך אפקח את שתי עיני כשיאיר השחר איתך אפתח גם את שפתי ואלחש פסוקי תפילה איתך אסעד את פת לחמי שבטובך נתת וכשאצעד בשתי רגלי'ים אזכור כי רק לך חייב

פזמון:
כי תילווה אלי קלי עד הגל האחרון עד הגל האחרון וגם אחרי

עד הגל האחרון עד חופי השקט אתה מביט בים והסופה דועכת עד היום האחרון עוד אוסיף ללכת כי אתה אותי מחזיק באביב ובשלכת

איתך אחצה את המדבר ומעלי השמש אף אם יבש לי כד המים ודמיוני אותי יטעה

כי תילווה אלי..עד הגל האחרון...

איתך אצלח את החיים פזורים ברון ושבר אפילו תש כוחי בדרך ונפשי לשוב תרצה

כי תילווה אלי..עד הגל האחרון...