מילות השיר:
הנשמה לך והגוף פעלך חוסה על עמלך.
הנשמה לך והגוף שלך ה' עשה למען שמך