מילות השיר:
אתה אחד ושמך אחד
ומי כעמך ישראל גוי אחד בארץ