מילות השיר:
אמר להם וכי משלי אכלתם
משל אלוקי עולם אכלתם
הודו ושבחו וברכו למי שאמר והיה העולם