מילות השיר:
צור משגבינו מגן ישענו משגב בעדינו

ק-ל ברוך גדול דעה הכין ופעל זהרי חמה טוב יצר כבוד לשמו מאורות נתן סביבות עוזו