מילות השיר:
ומחה ה' דמעה מעל כל פנים וחרפת עמו יסיר מעל כל הארץ
ואמר ביום ההוא הנה אלוקינו זה
זה ה' קיוינו לך נגילה ונשמחה בישועתו