מילות השיר:
כל המרחם על הבריות מרחמים עליו מן השמיים