מילות השיר:
יום זה מכבד מכל ימים כי בו שבת צור עולמים

ששת ימים תעשה מלאכתך
ויום השביעי לאלהיך
שבת לא תעשה בו מלאכה
כי כל עשה ששת ימים

יום זה מכבד מכל ימים כי בו שבת צור עולמים

ראשון הוא למקראי קדש
יום שבתון יום שבת קדש
על כן כל איש ביינו יקדש
על שתי לחם יבצעו תמימים

יום זה מכבד מכל ימים כי בו שבת צור עולמים

אכול משמנים שתה ממתקים
כי אל יתן לכל בו דבקים
בגד ללבוש לחם חקים
בשר ודגים וכל מטעמים

יום זה מכבד מכל ימים כי בו שבת צור עולמים

לא תחסר כל בו ואכלת ושבעת
וברכת את ה' אלהיך
אשר אהבת
כי ברכך מכל העמים

יום זה מכבד מכל ימים כי בו שבת צור עולמים

השמים מספרים כבודו
וגם הארץ מלאה חסדו
ראו כי כל אלה עשתה ידו
כי הוא הצור פעלו תמים
יום זה מכבד מכל ימים