מילות השיר:
בסייעתא דשמיא
I'm writing a letter to you
Sweet little Moishe'le
You were the only one to survive
In India in Mumbai
On that terrifying day
Sweet little Moishe'le
I'm so glad you're alive
איך אוכל להסביר לך
את תחושתנו כשזה קרה
כמה שדאגנו לך
וכשיצאת מהגיהנום
הדמעות בענים הפסיקו פתאום
ושוב זלגו כשלא ראינו את אביך ואמך

אי אפשר לתאר הכאב שלך משה'לה נשמה
אבינו רוענו ראה דמע של משה'לה נשמה
ילד קטן אבל כל כך גדול
ביום אחד אבד את הכל
אך לא את האמונה
משה'לה נשמה

משל'ה ווען די גייסט דעם בריוו קענן ליינען
וועט דיר זיין שווער צו פארשטיין וויפיל מיר האבען געטון מיטוויינען
טראכטענדיג
אויף צוריק
זיך פארשטעלנדיג
דעם לעצטן קוק
פון דיין טאטע מאמע
משל'ה נשמה

משל'ה אויב די מיינסט
אז ווען פיל מאהל די וויינסט
זיסע משל'ה אז קיינער וויינט נישט מיט דיר
וויל איך די זאלסט פארשטיין
אז יעדער פון פלייש און ביין
ליבער משל'ה
דיין ווייטאג שפירט

We have lost so many throughout the years
Yidish blit shed with tears
And from all we can remember
there aren't many like him
To see tatty and mommy and look at them
איך שנהרגו על קידוש השם
But you little Moishe saw so clearly the yad eloikim

משל'ה קשה לי מאד לכתוב לך מכתב
איך ארגיע עכשיו ילד בלי אם ואב
איין זאך זאלסטו האבען אינזינען
אז טאטי מאמי זהען די טרערן רינען
און זיי דאוונען אז די זאלסט האבען א נחמה

און זיי זאגן משל'ה מיר האבען געשריגען שמע ישראל מיט טרערליך
און מיר בעטן און דעם זכות האלט אן אונזער וועג גאר ערליך
מיט גאנץ כלל ישראל וואס איז געווארען דיין משפחה
האלט דיר פעסט בעמק הבכה
טייער קינד משל'ה נשמה

I am signing this latter to you טייער משה'לה
on behalf of כלל ישראל