מילות השיר:
אני העבד ניצב מנגד ואתה האלוקים מאור עיני
אני ההלך אתה המלך, האר לי את הדרך לפני.
כי הדרך שעולה לה עד למעלה אל ההר
מסתבכת והולכת מה צופנת לי מחר.
אם אדע מנין באתי, איך אדע לאן אבוא
גם משה הלך לארץ ונשאר על הר נבו

הנה הגעתי עד פי הבאר
אך מה לי התכלית בלי כד המים.
אני העבד שמאמין בדרכיך במעשיך
להרוות את צימאוני.

אני העבד ניצב מנגד
ואתה האלוקים מאור עיני.
אני ההלך אתה המלך
האר לי את הדרך לפני
כי אני עטוף כליפה כמו טיפה בתוך הים
והדרך רצופה היא וסופה הוא נעלם
עם אדע מניין באתי, לא אדע לחפש
גם משה על סף הארץ, לא זכה להיכנס

הנה הגעתי...