מילות השיר:
יבנה המקדש עיר ציון תמלא
ושם נשיר שיר חדש וברננה נעלה
הרחמן הנקדש יתברך ויתעלה
על כוס יין מלא כברכת ה'

בן דוד עבדך יבוא ויגאלנו
רוח אפינו משיח ה'