מילות השיר:
זה היום עשה נגילה ונשמחה בו.
ונשמחה בו.