מילות השיר:
עומד לו עץ בצידי דרכים מושיט לצד ענפים רכים ולפתע עלה קטן נתלש על הארץ הוא גלש 
צדיק עובר שם ומתפלא ושואל הוא את העלה אמור נא מדוע ועל מה הושלכת לאדמה 
והעלה לצדיק עונה לא אני כאן הממונה הענף לפתע פתאום נרעד ואותי השליך   להר
ענף הממונה אולי תתן לי מענה מדוע לפתע אתה נרעד ומשליך העלה להר
והענף לצדיק עונה לא אני כאן הממונה הרוח לפתע פתאום נשבה והעלה היא סחבה
רוח הממונה אולי מענה תתני לי נא מדוע לפתע פתאום נשבת ואת העלה סחבת 

והרוח לצדיק עונה לא אני כאן הממונה המלאך שלי עלי ציווה ופתחתי בנשיבה
מלאך הממונה אולי תתן לי מענה על הרוח מדוע תצווה לנשוב על העלה
והמלאך לצדיק עונה לא אני כאן הממונה בורא עולם הגדול והנורא לעשות זאת לי הורה
בורא העולם שליט עליון אולי תסביר לי בהגיון עלה קטן זה מפני מה הושלך לאדמה
 הבורא הוא בכבודו מסביר לצדיק ברוב חסדו הרם משם את העלה ומה שתחתיו גלה תולעת שוכבת שם קטנטנה בודדה היא ומסכנה על העץ ישבה לה במקומה ובקושי רב נשמה להירדם לא עלה בידה כי השמש בעוז יקדה וקראה אלי בורא הצל תן לי נא תצל מיד הוראתי למלאך ואת הרוח הוא שלח והיא על הענף נשבה ואת העלה היא סחבה עם התולעת לאדמה והוא הסתיר לה את החמה והתולעת הקטנה שקעה לה בשינה