מילות השיר:
תהילות לקל עליון ברוך הוא ומבורך
משה ובני ישראל לך ענו שירה בשמחה רבה ואמרו כולם

מי כמוך באלים ה' מי כמוך נאדר בקודש נורא תהילות עושה פלא

שירה חדשה שיבחו גאולים לשמך על שפת הים יחד כולם הודו והמליכו ואמרו
צור ישראל קומה בעזרת ישראל ופדה כנאומך יהודה וישראל גואלנו ה' צבקות שמו קדוש ישראל

מי כמוך באלים ה' מי כמוך נאדר בקודש נורא תהילות עושה פלא
ה' ימלוך לעולם ועד