מילות השיר:
מה טובו אוהלך יעקב משכנותיך ישראל
ואני ברוב חסדך אבוא ביתך אשתחווה אל היכל קודשך ביראתך