מילות השיר:
הודו לה' כי טוב כי לעולם חסדו
יאמר נא ישראל כי לעולם חסדו
יאמרו נא בית אהרון כי לעולם חסדו
יאמרו נא יראי ה' כי לעולם חסדו

אנא ה' כי אני עבדך, אני עבדך בן אמתך פיתחת למוסריי
לך אזבח זבח תודה ובשם ה' אקרא נדריי לה' אשלם ננגדה נא לכל עמו
הללו את ה' כל גויים שבחו כל האומים כי גבר עלינו חסדו ואמת ה' לעולם הללוי-ה