מילות השיר:
אל תירא עבדי יעקב ואל תחת ישראל, כי הנני מוישעך מרחוק.
הנה לא ינום ולא ישן.
שומר ישראל.