מילות השיר:
כאיש אשר אמו תנחמנו כן אנכי אנחמכם ובירושלם תנחמו