מילות השיר:
דרך שקר הסר ממני ותורתך חנני

דרך אמונה בחרתי משפטיך שיויתי