מילות השיר:
אתה קדשת את יום השביעי לשמך, תכלית מעשה שמים וארץ.
וברכתו מכל הימים, וקדשתו מכל הזמנים, וכן כתוב בתורתך