מילות השיר:
מן המצר קראתי י-ה, ענני במרחב י-ה.
ה' לי לא אירא, מה יעשה לי אדם