מילות השיר:
אל תירא מפחד פתאום ומשואת רשעים כי תבוא.
עוצו עצה ותופר,
דברו דבר ולא יקום, כי עמנו קל

ועד זקנה אני הוא,
ועד שיבה אני אסבול
אני עשיתי ואני אשא
ואני אסבול ואמלט