מילות השיר:
אשת חיל מי ימצא, ורחוק מפנינים מכרה
בטח בה לב בעלה, ושלל לא יחסר

שקר החן והבל היופי, אשה יראת ה' היא תתהלל
תנו לה מפרי ידיה, ויהללוה בשערים מעשיה