מילות השיר:
לדוד ה' אורי וישעי
ממי אירא
ה', ה' מעוז חיי
ממי אפחד?
לדוד ה' אורי וישעי
ממי אירא
ה', ה' מעוז חיי
ממי אפחד?

אם תחנה עלי מחנה
לא יירא ליבי
אם תקום עלי מלחמה
בזאת אני בוטח
אם תחנה עלי מחנה
לא יירא ליבי
אם תקום עלי מלחמה
בזאת אני בוטח!