מילות השיר:
אמת בעולם חיפשתי מזור לנפשי ביקשתי
חקרתי והאמנתי זולתך אין אלוקים
נשמתי בוער לתורתך נכספת אליך
אל חוזרת ובקולי תפילה

חזקני אל חבקני וברוב טובך חייני
ובדרכך נחני בקדושה לחיות
והיום הנני זכני אל זכני ומחטאי נקני ותורתך אשמור

בעולמך נדדתי במחשכים הלכתי
ותפילה נשאתי אל הושיעה נא
ממצולות ענני כאב אוהב קרבני
עבדך הנני כי אין אל זולתך

חזקני אל...