מילות השיר:
הקשיבה אל רינתי
כי דלותי מאוד
הצילני מרודפי
כי אמצו ממני

הוציאה ממסגר נפשי
להודות את שמך
בי יכתירו צדיקים
כי תגמול עלי