מילות השיר:
From a nation so strong, exiled so long
All this time we've rtied to find you
To call to you, call to you

צמאה לך נפשי, כמה לך בשרי
בארץ ציה ועייף בלי מים
I call to you, call to you

Now that I find myself lost in the dark
I use all my strength to ignite a spark
With the light I have in the darkness
I use it to fight my weakness
And with nothing left to do
I call to you, call to you
I call...