מילות השיר:
ואהבת את ה' אלוקיך
בכל לבבך ובכל נפשך

שמע ישראל ה' אלוקינו ה' אחד

מעבר:
I sing to you with all my heart and all my soul
I still love you with all my heart and all my soul