מילות השיר:
אור גדול אני חלמתי
על הדרך בה הלכתי
אין מכשול לרגליי
אין מכשול בעיניי

אלוקיי הנני
אלוקיי ברכני
אלוקיי

עוד אמצע ימים של אושר
וצבעי כחול של בוקר
אין מכשול בעיניי

אלוקיי הנני
אלוקיי חזקני
אלוקיי

אלוקיי הנני
אלוקיי ברכני
אלוקיי

אלוקיי הנני
אלוקיי חזקני
אלוקיי