מילות השיר:
חזקו ידיים רפות
וברכיים כושלות אמצו
אמרו לנמהרי לב חזקו
אל תיראו
הנה אלוקיכם
נקם יבוא גמול אלוקים
הוא יבוא ויושעכם