מילות השיר:
לעושה נפלאות גדולות לבדו
יהמו נא רחמיך עלינו
ותן שכר טוב לכל הבוטחים בשמך באמת
ושים חלקנו עמהם
ולעולם לא נבוש
כי בך בטחנו