מילות השיר:
Never judge a brother, until,
until you occupy his space.
Never judge another unless you
are standing in his place.
Never judge another brother until you occuppy his space,
unless you're standing in his place.

אל תדין את חברך
עד שתגיע למקומו.