מילות השיר:
ולירושלים עירך ברחמים תשוב
ותשכון בתוכה כאשר דברת

ובנה אותה בקרוב בימינו בנין עולם