מילות השיר:
שתרחמני עוד בגלותי לגאלני
ולעורר לבי לאהבתך